Naslovna

Stomatološka ordinacija wisil m

Stomatološka ordinacija wisil m nalazi se u Novom Beogradu. Otvorena je 2007. godine. U njoj se mogu dobiti sve vrste stomatoloških usluga. Ordinacija je organizovana tako da stručni tim, zajedno sa timom zubotehničke laboratorije wisil m po principu SVE NA JEDNOM MESTU može da izradi sve vrste visoko estetskih i funkcionalnih zubnih nadoknada.

OPŠIRNIJE…

Zubna laboratorija wisil m

Zubna laboratorija WISIL M se nalazi u Novom Beogradu. Osnovana je 1993.godine. Rad moderno opremljene laboratorije se ogleda u permamentnom razvoju koji je u skladu sa najvišim svetskim standardima i izradi zubno protetskih radova prema brojnim indikacijama pacijenata i zahtevima stomatologa.

OPŠIRNIJE…

Comments are closed.