Implantologija

Implantologija je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom zubnih implantata.Zubni implantat je titanijumski deo koji se ugrađuje u viličnu kost i menja koren izvađenog zuba.Nakon određenog vremena, ugrađeni implantat stvara, čvrstu vezu sa koštanim tkivom vilica.

Na implantat se postavlja suprastruktura ,deo koji služi kao potpora za izradu i cementirane buduće krunice ili krunice koja će biti nosač mosta.

Implatologija je oblast koja je napravila najveću ekspanziju u razvoju i inovacijama u svetskoj stomatologiji.

Zakažite pregled i konsultacije     011 7175725

galerijaOrdinacija5
galerijaOrdinacija6