Zubna laboratorija

Zubna laboratorija wisil m se nalazi u Novom Beogradu. Osnovana je 1993. godine. Rad moderno opremljene laboratorije se ogleda u permamentnom razvoju koji je u skladu sa najvišim svetskim standardima i izradi zubno protetskih radova prema brojnim indikacijama pacijenata i zahtevima stomatologa.

Iso standard

Od januara 2008. godine zubna laboratorija wisil m poseduje sertifikat ISO9001:2008 čime se garantuje menadžment kvaliteta proizvoda.


Edukacija

edukacija_8671Deo programa ove laboratorije su organizovane edukacije. U laboratoriji gostuju strani demonstratori i predavači iz različitih oblasti zubne tehnike. Na taj način se vrši permanentna edukacija zaposlenih zubnih tehničara u skladu sa novim dostignućima iz ove oblasti.

Servis

Laboratorija wisil m ima kurirsku službu po organizovanom dnevnom rasporedu. Ovakav način poslovanja obezbeđuje sigurnu i tačnu distribuciju otisaka i protetskih radova.

Comments are closed.