Atlas frez tehnika i vezni elementi autor Mila Simonović

Planiranje i izrada kombinovanih, fiksno- mobilnih nadoknada podrazumeva izuzetno studiozan rad. Ovaj rad se ogleda u dobrom znanju fiksne i mobilne protetike, kao i poznavanju frez tehnike i veznih elemenata.

Frez tehnika predstavlja oblast zubne tehnike koja podrazumeva preoblikovanje zubnih kruna u cilju dobijanja specijalnih namenskih krunica,čija je uloga da prihvate parcijalnu skeletiranu protezu.

Postoji više pravaca ili škola u frez tehnici. Osnovni principi i metode su slične a pojedini načini frezovanja su individualne modifikacije velikih frez majstora u svetu.

Vezni elementi predstavljaju specijelna estetska sre- dstva za povezivanje fiksnih i mobilnih nadoknada. Osnovna karakteristika veznih elemenata je da zajedno sa namenskom krunicom i skeletiranom protezom, daju jednu funkcionalnu i estetsku celinu. Danas dentalna industrija plasira na tržište veliki broj raznih veznih ele- menata. Njihova funkcionalna vrednost zavisi od same ko- nstrukcije i materijala od koga su vezni elementi izrađeni. Ponekad je veoma teško napraviti pravu odluku o izboru veznog elementa i u zubnoj ordinaciji i u zubnoj laboratoriji, pa se postavlja čuveno pitanje: „Kako izabrati odgovarajući vezni element u planiranju kombinovanih fiksno- mobilnih zubnih nadoknada, da pritom ostvarimo najbolje funkciona- lno, profilaktičko i estetsko rešenje?”. Pre odluke o izboru veznog elementa potrebno je izvršiti detaljnu analizu kako u ustima pacijenta tako i na modelu. Pozanto je da se isti atečmen, pri istom statusu kod različitih pacijenata ne ponaša isto. Postoji mnogo faktora koji utiču na funkciju samog veznog elementa.

Sve prethodno navedene činjenice su ukazale na ideju za nastanak atlasa iz ove oblasti. Za takvu ideju neophodno je i veliko iskustvo u izradi kombinovanih fiksno mobilnih zubnih nadoknada.Osim toga potrebne su odgovarajuće edukacije i usavršavanja, permanentno praćenje novih do- stignuća iz sveta, i primena u svakodnevnoj praksi.

Atlas iz frez tehnike i veznih elemenata podeljen je u dva dela. Prvi deo obuhvata frez tehniku, osnovne principe, načine frezovanja i primenu frez tehnike. Drugi deo obuhva- ta vezne elemente, osnovne zadatke, karakteristike i indika- cije, onih veznih elemenata koji se trenutno najčešće prime- njuju u stomatološkoj protetici. Atlas sadrži veliki broj fotografija radova izrađenih u zubnoj laboratoriji Wisil M, praćene preglednim i kratkim informacijama.

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.